Privacy Policy

Juridische informatie - Eigendomsclausule

Website van Busyby, De Vrièrestraat 35/4 - 2000 Antwerpen, België - Moorkens BTW BE 875-028-882.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.
Bij het boeken van een scan sessie, verklaart u zich akkoord tot onze algemene voorwaarden.

Privacy

Busyby Moorkens verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.
Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Wij kunnen bij het invullen van het contactformulier of via mail volgende gegevens registreren: naam, voornaam, adres, telefoon en/of gsm, e-mailadres, uw vraag of opmerking. Uw persoonlijke gegevens is vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen. Het zou kunnen dat u hierdoor een nieuwsbrief ontvangt van ons (max 4 per jaar), maar u kan bij elke mailing weergeven als u daarbij verwijdert wilt worden.

Google Analytics houdt sowieso ook gegevens bij i.v.m. zoektermen e.d. Deze bekijken wij om onze website te optimaliseren, maar wij kijken hierbij niet naar IP-adressen of andere persoonlijke gegevens. Indien gewenst, kan u vragen of wij klantengegevens van u hebben bijgehouden. Indien dit het geval is, kan u vragen met een kopie van uw identiteitskaart, om dit te verwijderen.

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001. De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.  

Clausule intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Busyby Moorkens of aan derden. Ze mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Busyby Moorkens. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden. Neem contact op bij twijfel.

Clausule beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de site (links en deze juridische informatie inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.   Busyby Moorkens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.  Busyby Moorkens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule koppeling naar andere websites.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Busyby Moorkens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijze van bestelling of inschrijving
Bestelling van diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren op de websites van Busyby Moorkens, of via mail. Dit is het bewijs van de bestelling. Via de verzending van deze bestelformulieren of van uw mail gaat u akkoord met deze voorwaarden, en is uw bestelling definitief.

Levering van bestelde diensten
Levering van de bestelde diensten wordt enkel gegarandeerd indien het nog in operationeel is. Busyby Moorkens doet uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bestelling tijdig afgeleverd wordt. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

Toepasselijk recht

Alle opmerkingen dienen gericht te worden aan Busyby Moorkens. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Busyby Moorkens gevestigd is, bevoegd.